Showing 61–67 of 67 results

Rode draad ‘Te land, ter zee en in de lucht’

Een juridische wereldreis

M.T. Beumers, P.H.M. Broere, J.R. Duin, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol, P.G.J. Wissink

Dit is de inleiding van de Rode draad 2017. Het onderwerp is ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Er zijn de laatste decennia bijzondere ontwikkelingen geweest in onze wateren, onder onze voeten en boven onze hoofden: van ruimtereizen tot moderne piraterij en van drijvende steden tot vluchtelingenstromen. Ars Aequi besteedt in deze serie dan ook graag aandacht aan de juridische consequenties van al deze nieuwe ontwikkelingen te land, ter zee en in de lucht.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
Januari 2017
AA20170058

Ruimtetoerisme: terra incognita

P.M.J. Mendes de Leon

Ruimtetoerisme is in ontwikkeling. Er zijn diverse initiatieven genomen, maar geen daarvan heeft tot dusverre tot een commerciële bemande reis naar de ruimte geleid. Zo’n reis spreekt tot de verbeelding en daarom hebben honderden personen zich hiervoor ingeschreven bij ondernemingen die deze reizen aanbieden. Daarbij rijzen juridische vragen, bijvoorbeeld het gebied van toepassing van veiligheidsregels en aansprakelijkheid, die op zijn best gedeeltelijk kunnen worden beantwoord.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
Januari 2017
AA20170059

Saving lives in the Mediterranean

A legal analysis of Aquarius-like incidents

S. Nicolosi, S. Trevisanut

While the interception of boats packed with migrants has become a daily routine in the last decade in the Mediterranean region, irregular migration by sea is neither a new nor solely a Mediterranean phenomenon. Nonetheless, the recent case of Aquarius ignited political debates full of hatred and imposed a renewed thorough legal analysis of the phenomenon. In this article, the authors identify the applicable legal regimes, as well as their possible limits, which enables the design of new or alternative approaches to Aquarius-like incidents.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2019
AA20190121

Terbeschikkingstelling van zaken door de afzender in het binnenvaartrecht: redelijke plicht?

R.M. Koedood

Met de invoering van boek 8 BW bestaat er voor de afzender van te vervoeren goederen een plicht om de te vervoeren goederen aan de vervoerder terbeschikking te stellen. Deze plicht is neergelegd als een soort garantieplicht.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930422

Verbeterde mogelijkheden voor vergoeding van schade door ongevallen met olietankers

W.J.G. Oosterveen

In dit artikel wordt beschreven hoe twee protocollen die wijzigingen brengen in twee verdragen die schade veroorzaakt door olietankers regelen doorwerken in het Nederlandse recht en welke regels de nieuwe protollen stellen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 1997
AA19970423

Vervoer onder cognossement

R.E. Japikse

In dit artikel wordt de 'vervoersovereenkomst onder cognossement' en de 'vervoerder onder cognossement' besproken. Deze regeling kent in de Nederlandse wetgeving nog geen voorganger en is met de invoering van boek 8 BW geïntroduceerd. In het artikel wordt de oorsprong van de regeling, de werking van de regeling en de vereisten in de regeling voor vervoerders besproken.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
Mei 1993
AA19930406

Volkenrechtelijk omstreden bestemmingsplan

P.J. Boon

In deze uitspraak van de Kroon, na advisering door Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State, komt de Kroon met het oordeel dat een artikel in het Eems-Dollard-verdrag uit 1960 niet een bepaling is die rechtstreekse werking heeft binnen de Nederlandse rechtsorde. Dit doet echter niets af aan de plicht van de Staat en daarmee ook de gemeente, die een ruimtelijke ordeningsplan wil vaststellen aangaande het gebied dat het Eems-Dollard-verdrag betreft, de bepaling in het verdrag te eerbiedigen. In de noot wordt dieper in gegaan op het begrip rechtstreekse werking, welke begrip in art. 93 Gw ontbreekt. Ook wordt er dieper ingegaan op de werking van verdragsregels in Nederland.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1994
AA19940605

Showing 61–67 of 67 results