Ongedeelde smart!


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de nieuw in te voeren van het aansprakelijkheidsrecht van automobilisten in het verkeer waarbij zij altijd voor de volledige schade aansprakelijk zijn indien zij in aanraking komen met andere weggebruikers dan automobilisten.