Terbeschikkingstelling van zaken door de afzender in het binnenvaartrecht: redelijke plicht?


Met de invoering van boek 8 BW bestaat er voor de afzender van te vervoeren goederen een plicht om de te vervoeren goederen aan de vervoerder terbeschikking te stellen. Deze plicht is neergelegd als een soort garantieplicht.