KwartaalSignaal 145: Vervoerrecht


Ars Aequi KwartaalSignaal is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi. In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op juridische deelterreinen besproken door professionals op dat rechtsgebied. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd.
 

Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Boon, I. Koning

Verschijning: December 2017

Archiefcode: AAK20178486

Sociaal-economisch recht Vervoerrecht, luchtrecht, zeerecht