Sisters in law: over huiselijk geweld en de pathologie van het recht


In dit artikel wordt aan de hand van het thema ‘recht en film’ in gegaan op het feit dat sociale regels de werking van rechtsregels kunnen beïnvloeden. Er wordt ingegaan op de benadering van de werkelijkheid en op welke wijzen regels kunnen werken op het gedrag van mensen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. van Domselaar

Verschijning: oktober 2008

Archiefcode: AA20080762

recht en film rechtssociologie sociale regels werking

Metajuridica Rechtsfilosofie

Verdieping Studentartikel