The life of the law has not been logic: it has been experience


Harm Kloosterhuis & Carel Smith gaan deze maand in Vijf Minuten Rechtsfilosofie dieper in op de betekenis van de zin “The life of the law has not been logic: it has been experience” van de Amerikaanse jurist Oliver Wendell Holmes


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Verschijning: januari 2020

Archiefcode: AA20200099

common law logica Oliver Wendell Holmes pragmatisme rechterlijk activisme rechtsvinding rechtsvorming

Metajuridica Rechtsfilosofie

Perspectief Column