Katern 101: Mediarecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Hins

Verschijning: december 2006

Archiefcode: AAK20065659

afluisteren aftappen belangenafweging nevenactiviteiten neventaken uitlokken huiszoeking voorstel versoepeling reclameregime wetsvoorstel nieuwe mediawet

Sociaal-economisch recht Mediarecht