Katern 39: Handels- en ondernemingsrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M.W.E. Koopmann, B. Wessels

Verschijning: juni 1991

Archiefcode: AAK19911700

Sociaal-economisch recht HandelsrechtOndernemingsrecht