Resultaat 25–36 van de 96 resultaten wordt getoond

Het tuchtrecht voor bankiers

Een zoektocht naar de maatschappelijke positie van het bankwezen

V.Y.E. Caria

Post thumbnail

In deze bijdrage staat het tuchtrecht voor bankiers centraal. Na een overzicht van het tuchtrecht, waarin onder meer wordt stilgestaan bij de tuchtrechtelijke procedure, de tuchtrechtelijke norm en de vraag om wat voor soort tuchtrecht het gaat, komen de inhoud en betekenis van het tuchtrecht aan de orde. Dit tuchtrecht is een fundamentele en verstrekkende uitbreiding van de mogelijkheden om individuele bankiers aan te spreken op hun gedrag. De invoering van het tuchtrecht voor bankiers neemt een belangrijke plaats in in de discussie over de rol van het bankwezen in de maatschappij.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
Juli 2016
AA20160535

Immuun voor de Unie?

(Semi-)immuniteit van nationale financiële toezichthouders onder nieuw recht

J.T. Tegelaar

Post thumbnail

Europese lidstaten beschouwen de aansprakelijkheid van hun financiële toezichthouders over het algemeen als nationale aangelegenheid. De toenemende Europeanisering van het financieeltoezichtrecht trekt de juistheid van die opvatting echter in twijfel. Deze bijdrage laat zien dat het Europeesrechtelijke beginsel van lidstaataansprakelijkheid kan dienen als grondslag voor financiëletoezichthoudersaansprakelijkheid. Geconcludeerd wordt dat de Duitse en de Nederlandse aansprakelijkheidsbeperking van financiële toezichthouders met dit beginsel in strijd zijn.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2016
AA20160705

Jurisprudentie Financieel recht 1968-2021

D. Busch

Post thumbnail

Selectie uitspraken en annotaties van 1968 tot 2021 speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs financieel recht. Daarnaast is deze selectie natuurlijk ook zeer bruikbaar voor de rechtspraktijk.

9789493199279 - 25-6-2021

Krediet financiering van bedrijfsovernames

R. Mellenbergh

Post thumbnail

Een leidraad voor studenten en praktijkjuristen waarin wordt ingegaan op de belangrijkste stadia van een financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst.

9789069167848 - 10-11-2014

Kredietfinanciering van bedrijfsovernames (Digitaal boek)

R. Mellenbergh

Post thumbnail

Een leidraad voor studenten en praktijkjuristen waarin wordt ingegaan op de belangrijkste stadia van een financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst.

9789069167848 - 10-11-2014

Kredietregistratie tussen publiekrecht en privaatrecht

J.J.M. Peters

Post thumbnail Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt het Centraal Krediet Informatiesysteem bij. Op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten kredietverstrekkers aan een stelsel van kredietregistratie deelnemen. De wetgever heeft echter geen specifieke instantie genoemd. Alle kredietverstrekkers laten in de praktijk het verstrekte krediet registreren in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Het BKR is daarmee de enige uitvoerder van het stelsel als bedoeld in de wet. Welke gevolgen heeft die rol voor de positie van het BKR en voor de normering van diens handelen?

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
December 2019
AA20190937

Juni 2011

KwartaalSignaal 119: Financieel recht

- RU Instituut voor Financieel Recht

September 2011

KwartaalSignaal 120: Financieel recht

- RU Instituut voor Financieel Recht

December 2011

KwartaalSignaal 121: Financieel recht

- RU Instituut voor Financieel Recht

Maart 2012

KwartaalSignaal 122: Financieel recht

- RU Instituut voor Financieel Recht

Juni 2012

KwartaalSignaal 123: Financieel recht

- RU Instituut voor Financieel Recht

September 2012

KwartaalSignaal 124: Financieel recht

- RU Instituut voor Financieel Recht

Resultaat 25–36 van de 96 resultaten wordt getoond