Financiële duurzaamheidswetgeving als taal: een didactische behandeling van het transparantieraamwerk


In dit artikel bespreek ik het transparantieraamwerk naar analogie met taal. Deze methode van behandeling van een juridisch instrument komt mij voor als didactisch geschikt. Het transparantieraamwerk probeert de beschikbaarheid van duurzaamheidsinformatie te vergroten en duurzaamheidsinformatie te standaardiseren. Het transparantieraamwerk bevat verschillende technische begrippen, maar deze begrippen sluiten niet goed op elkaar aan. Het transparantieraamwerk is daarom voor verbetering vatbaar.