Fusies en overnames in Nederland


Fusies en overnames in Nederland biedt een actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk. Ook niet-juridische onderwerpen komen aan bod, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van de verschillende soorten transacties.
Dit Ars Aequi Privaatrecht cahier biedt inzicht in de drijfveren voor fusies en overnames, waarderingskwesties, de structurering van fusie- en overnametransacties, het totstandkomingsproces, acquisitiefinanciering, mededingingsperikelen, relevante fiscale aspecten, de rechten van werknemers en corporate governance in overnamesituaties. Uitgebreide aandacht wordt besteed aan in de praktijk belangrijke vormen van bedrijfsovernames: onderhandse aandelentransacties, openbare biedingen, activa-passiva-transacties en juridische fusie en splitsing. Waar nuttig wordt de theoretische behandeling afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. De tekst bevat uitgebreide verwijzingen naar actuele jurisprudentie en literatuur.

De schrijvers van Fusies en overnames in Nederland zijn M&A-advocaten bij de Amsterdamse vestiging van Allen & Overy, het kantoor dat bij vrijwel alle grote transacties in Nederland is betrokken, en konden zo uit eigen ervaring putten voor praktijkvoorbeelden. Het boek is vooral vanuit de praktijk geschreven. Het boek is bedoeld voor gevorderde (rechten)studenten en voor hen die in de praktijk te maken krijgen met fusies en overnames.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): S.B. Garcia Nelen, T.M. Stevens

1e druk 2017

Verschijningsdatum: 5-11-2017

ISBN: 9789492766045

Pagina's: 168

fusie M&A recht Mergers & Acquisitions overname

Sociaal-economisch recht Financieel rechtOndernemingsrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 21,50