Faillissementsrecht

Resultaat 169–180 van de 204 resultaten wordt getoond

Pluraliteit van schuldeisers als voorwaarde voor de faillietverklaring

H.J. de Kloe

Post thumbnail

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is een voorwaarde voor de faillietverklaring dat sprake is van pluraliteit van schuldeisers. In maart 2017 heeft de Hoge Raad het pluraliteitsvereiste opnieuw bevestigd. In deze bijdrage wordt een overzicht van het pluraliteitsvereiste gegeven en wordt de vraag beantwoord of het pluraliteitsvereiste afgeschaft of genuanceerd moet worden.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2018
AA20180204

Reactie op de noot naar aanleiding van het arrest Kuijsters-Gaalman q.q.

M.A.A. Sevenheck

Wederom een reactie op een noot van Kortmann en Faber over de faillissementspauliana in samenhang met verekening door een paulanieus verrijkte schuldeiser.

Opinie | Reactie/nawoord
juli 1995
AA19950569

Reactie op de noot onder het arrest Kuijsters-Gaalman q.q.

R.J. Verschoof

Reactie op een noot van Kortmann en Faber over de faillissementspauliana waarbij aan de orde was of een paulinieus verkregen geldbedrag, welk bedrag dus in de boedel terug zal moeten keren, verrekend kan worden met een schuld die de schuldeiser op deze boedel heeft.

Opinie | Reactie/nawoord
juli 1995
AA19950566

Reactie op de reactie inzake Notarissen-Curatoren THB

F.P. van Koppen

Verdere reactie van Koppen op eerder in Ars Aequi verschenen artikelen over de bevoegheden van een curator.

Opinie | Reactie/nawoord
juli 1998
AA19980678

Reactie op reacties en nawoord inzake Kuijsters/Gaalman q.q.

N.E.D. Faber, J.B. Huizink, S.C.J.J. Kortmann

Een korte reactie op eerdere reacties en nawoorden inzake het spraakmakende arrest en noot over verrekening bij faillissementspauliana.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1995
AA19950773

Reactie op: Notarissen-Curatoren THB

N.E.D. Faber, C.A.J.M. Kortmann

Reactie van prof.mr. S.C.J.J. Kortmann en mr. N.E.D. Faber waarbij er ingegaan wordt op meerdere arresten van de Hoge Raad over de bevoegdheid van curatoren om ten behoeve van benadeelde schuldeisers de hen toebehorende vorderingen geldend te maken tegenover de notarissen die betrokken zijn geweest bij de benadeling van de schuldeisers. Aan de orde komt de grondslag van de bevoegdheid van de curator, ontvankelijkheidsvereisten, verweermiddelen, samenloop en de overdracht van de vordering.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1998
AA19980268

Reactie op: Verkerk-Tiethoff q.q.

N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann, R.D. Vriesendorp

In dit artikel wordt een reactie gegeven op de noot die prof. mr. R.D. Vriesendorp schreef bij het arrest van 20 november 1998, beter bekend als Verkerk/Tiethoff.

Opinie | Reactie/nawoord
juli 1999
AA19990538

Rechtsvraag (204) Burgerlijk recht

W.H.M. Reehuis

Rechtsvraag op het gebied van het goederen- en faillissementsrecht naar nieuw BW. De vraag die aan de orde is, is of de in de casus geschetste feiten er sprake is van een geldig eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1991
AA19910174

Rechtsvraag (231) Zekerheden- en faillisementsrecht

R.D. Vriesendorp

Rechtsvraag op het gebied van het zekerheden- en faillissementsrecht waarbij zekerheden en vorderingen aan bod komen in het licht van een (dreigend) faillissement.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1994
AA19940177

Rechtsvraag (257) Faillissementsrecht

A. van Hees

Rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij de problematiek aan de orde komt die de boedel benadelen alvorens er faillissement wordt vastgesteld. In de casus is sprake van een autohandelaar die vlak voor het faillissement nog tal van transacties aangaat.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1996
AA19960725

Rechtsvraag (N) BW (26) overgangsrecht

H.L. van der Beek

Rechtsvraag op het gebied van het goederen- en faillissementscircuit waarbij met name het overgangsrecht volgens NBW aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1988
AA19880133

Rechtsvraag (N) BW (27) faillissementsrecht

A.M.J. van Buchem-Spapens

Rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij het NBW aan de orde komt. Vragen als de verplichting van bijhouden van cessielijsten en de werking daarvan en de vordering van toekomstige goederen zijn in de rechtsvraag verwerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1988
AA19880478

Resultaat 169–180 van de 204 resultaten wordt getoond