Burgerlijk procesrecht

Resultaat 313–324 van de 350 resultaten wordt getoond

Reuser q.q./Postbank

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 22 april 2005, nr. C04/031HR, ECLI:NL:HR:2005:AS2688, RvdW 2005, 62, JIN 2005, 238 (Reuser q.q./Postbank) Een derde beslagene is niet bevoegd tot verrekening van een schuld en een vordering nadat er op de vordering beslag is gelegd. Daar bestaan echter op grond van art. 6:130 lid 2 BW uitzonderingen op. De vraag is ook nog aan de orde in hoeverre faillissement op deze situatie invloed heeft.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2006
AA20060363

Rohde Nielsen/De Donge

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 25 november 2005, nr. C04/250HR, ECLI:NL:HR:2005:AT9060 (Rohde Nielsen/De Donge) Ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2006
AA20060112

Rolperikelen op de (schriftelijke) rol

G.R. Rutgers

Hoge Raad 4 april 1997, nr. 16238, ECLI:NL:HR:1997:AG7220, RvdW 1997, 95C (Van Schaik/Verboom-Hekman) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de problemen en werkwijzen die samenhangen met de rol in civiele zaken. De vraag is of een rolreglement dat bij een bepaald gerecht geldt 'recht' is in de zin van art. 99 RO en daardoor voor toetsing door de Hoge Raad vrijstaat. Ook wordt er ingegaan hoe een eindbeslissing van een rechter moet worden aangemerkt waarin de rechter een 'akte van niet dienen' gegrond acht en daarmee het recht op het nemen van een conclusie vervalt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1997
AA19970864

Rv aan de kant? De toelaatbaarheid van procesovereenkomsten onder de loep genomen

M.W. Knigge

Post thumbnail In hoeverre kunnen partijen bij procesovereenkomst afwijken van het burgerlijk procesrecht? Is het bijvoorbeeld mogelijk om de toegang tot de rechter bij overeenkomst geheel uit te sluiten? Is een geheimhoudingsbeding, op grond waarvan het partijen niet is toegestaan om bepaalde mededelingen aan de rechter te doen, toelaatbaar? Op deze vragen wordt in deze proefschriftbijdrage ingegaan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2013
AA20130336

Saelman/Academisch Ziekenhuis VU: wanneer begint de korte verjaringstermijn van artikel 3:310 BW te lopen?

T. Hartlief

Hoge Raad 31 oktober 2003, nr. C02/234HR, ECLI:NL:HR:2003:AL8168, RvdW 2003, 169 (Saelman/Academisch Ziekenhuis VU) Het gaat hier om een belangrijk verjaringsarrest dat ook vanuit rechtsvindingsperspectief interessant is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2004
AA20040266

Schijn bedriegt: gerechtsdeurwaarders, hun imago en de realiteit

A.W. Jongbloed

Gerechtsdeurwaarders hebben een imagoprobleem. Dat wordt door de beroepsgroep erkend en is een aandachtspunt voor de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Een slechte reputatie kan haar weerslag hebben op de bejegening van gerechtsdeurwaarders en de uitoefening belemmeren van de essentiële publieke taken die de gerechtsdeurwaarder in de samenleving vervult. Maar wordt er veel over gerechtsdeurwaarders geklaagd? Wat zijn de oorzaken van dit slechte imago? Tot welke problemen leidt dat? En waar liggen mogelijke oplossingen?

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2019
AA20190075

Schikken op de gang

J.M. Barendrecht

In deze column gaat Barendrecht in op het feit dat in de rechtspraktijk van civiele zaken de schikking een belangrijke rol speelt maar dat daarvoor in de rechtenstudie, vervolgopleiding en bij de rechterlijke macht weinig aandacht voor is. Barendrecht laat in zijn column zien dat daar verandering in lijkt te komen.

Opinie | Column
december 2008
AA20080885

Standaardbrieven en verbeurde dwangsommen

Rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

Beantwoord deze rechtsvraag op het gebied van burgerlijk procesrecht en maak kans op € 200. Serieuze inzenders mogen een keuze maken uit het Ars Aequi Libri-fonds.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2018
AA20180754

Standaardbrieven en verbeurde dwangsommen

Beantwoording rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

In september 2018 stelde Ton Jongbloed een burgerlijk procesrechtelijke rechtsvraag. In deze bijdrage geeft hij antwoord op deze vraag, en maakt hij bekend wie de prijs van € 200 heeft gewonnen.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2019
AA20190323

Tegenbewijs en tegendeelbewijs

Reactie op `de

J.R. Sijmonsma

In dit artikel wordt door Sijmonsma een reactie gegeven op een eerder gepubliceerd artikel van Rutgers over bewijs en daarmee samenhangende omkeringsregel.

Opinie | Reactie/nawoord
september 2003
AA20030636

Terugwerkende kracht

E.H. Hondius

In deze column wordt een arrest van het EHRM (6 oktober 2005 - Draon) besproken. Het EHRM bepaalde dat het ongedaan maken bij wet van een aanspraak op schadevergoeding een inbreuk op bescherming van eigedom was.

Opinie | Column
maart 2006
AA20060173

The Netherlands Commercial Court (Digitaal boek)

M. Kuijpers

Post thumbnail This book contains all relevant information concerning the Netherlands Commercial Court, including the reasons for, and background of its establishment, potential benefits as well as possible issues.

9789492766533 - 25-02-2019

Resultaat 313–324 van de 350 resultaten wordt getoond