Burgerlijk procesrecht

Resultaat 13–24 van de 351 resultaten wordt getoond

Beklaagde hoven (Digitaal boek)

Klachtregeling in de rechterlijke organisatie

C. Joustra, R.J.Q. Klomp, P.G. Wiewel

Post thumbnail Het klagen over rechters kent specifieke knelpunten die niet gelden ten aanzien van andere ambtenaren. Over die knelpunten gaat deze bundel.

9789069169828 - 07-01-2008

Belastingen en godsdienst

I.U. Tappeiner

Dit artikel gaat over de hinder van buren en over misbruik maken van bevoegdheid.

Opinie | Amuse
september 2004
AA20040588

Beslag met hindernissen

A.W. Jongbloed

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:640 (derdenbeslag onder vennootschap onder firma ten laste van vennoot)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2021
AA20210931

Beslag op zorgbonus

A.W. Jongbloed

Rb. Noord-Holland (vzr., zittingsplaats Alkmaar) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:233 (Ziggo c.s./X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2021
AA20210378

Beslag- en executierecht geschetst – 2e druk

K.J. Krzeminski

Post thumbnail Het beslag- en executierecht wordt systematisch behandeld waarbij een goed overzicht, een duidelijk stappenplan (met bijbehorende planning) en praktische stroomschema's gegeven worden om dit complexe rechtsgebied inzichtelijk maken voor studenten en praktijkjuristen.

9789493199590 - 09-03-2022

Betekening exploot aan briefadres

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 28 juni 2019, nr. 18/05097, ECLI:NL:HR:2019:1052 (DSW/X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2019
AA20190786

Bewijsaanbod in civiele contentieuze zaken

G.R. Rutgers

Hoge Raad 9 juli 2004, nr. C03/079HR, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, RvdW 2004, 94 (OZ Export Planten B.V./Roozen Holland) De vraag die in dit arrest speelt is, in hoeverre dient een aanbod tot getuigenbewijs in hoger beroep gespecificeerd te worden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2005
AA20050270

Bewijslastdeling, de informatieplicht van de arts en het recht op zelfbeschikking: communicerende vaten!

I. Giesen

In deze bijdrage staat de bewijslastverdeling in een procedure tot verkrijging van schadevergoeding tegen een arts, wegens schending van zijn informatieplicht, centraal. Betoogd wordt dat het recht op zelfbeschikking niet alleen van invloed is op de zorgvuldigheidsnorm waaraan de arts dient te voldoen, maar ook een rechtvaardiging kan zijn voor een verdergaande afwijking van de hoofdregel van bewijslastverdeling. Daarbij wordt ook het Duitse recht aan een beschouwing onderworpen.

Verdieping | Studentartikel
september 1996
AA19960534

Bewijslastverdeling in civiele contentieuze procedure

G.R. Rutgers

Hoge Raad 23 oktober 1992, nr. 14729, ECLI:NL:HR:1992:ZC0727, (CZF/Van der Velde). Ook bekend als het Ongeval St. Oedenrode. In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de bewijslastverdeling in een civiele procedure. I.c. was er sprake van een auto-ongeluk waarbij de bewijslast bij de gedaagde komt te liggen. In de noot wordt uitvoerig ingegaan op de bewijslastverdeling; deze uitspraak is gedaan voor de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1993
AA19930653

Bindend advies

G.R. Rutgers

Hoge Raad 20 mei 2005, nr. C04/135HR, ECLI:NL:HR:2005:AS5890, RvdW 2005, 76 (De Gemeente Amsterdam, eiseres tot cassatie/W.J. Honnebier te Amsterdam) In hoeverre dienen bindend adviseurs hun advies te motiveren?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2005
AA20051042

Burgerlijk procesrecht 2024-2025

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee

Post thumbnail Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 maart 2024.

9789493333154 - 27-03-2024

Resultaat 13–24 van de 351 resultaten wordt getoond