Betekening exploot aan briefadres


Hoge Raad 28 juni 2019, nr. 18/05097, ECLI:NL:HR:2019:1052 (DSW/X)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Jongbloed

Verschijning: oktober 2019

Archiefcode: AA20190786

Hoge Raad 28-06-2019 (ECLI:NL:HR:2019:1052) zaaknummer: 18/05097

46 Rv 54 Rv basisregistratie personen betekening briefadres cassatie in het belang der wet dagvaarding exploot geheim adres processtuk woonplaats

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie