Resultaat 157–168 van de 202 resultaten wordt getoond

Juni 2020

KwartaalSignaal 155: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

September 2020

KwartaalSignaal 156: Bestuurs(proces)recht

K.J. de Graaf

December 2020

KwartaalSignaal 157: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

Maart 2021

KwartaalSignaal 158: Bestuurs(proces)recht

H.D. Tolsma

Juni 2021

KwartaalSignaal 159: Bestuurs(proces)recht

K.J. de Graaf

September 2021

KwartaalSignaal 160: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

Mag de rechtsstaat voor de burger worden gesloten?

Bouwstenen voor een meer burgervriendelijk bestuursrecht

M. Scheltema

Post thumbnail

Tegen de achtergrond van een responsieve vormgeving van de rechtsstaat wordt in dit stuk nagegaan hoe wetgever, rechter en bestuursorganen kunnen bijdragen aan het meer burgervriendelijk maken van het bestuursrecht. Een groter gewicht voor algemene beginselen in verhouding tot dwingende wetsbepalingen, en een meer rechtsstaat-conforme interpretatie van artikel 120 Grondwet moeten daarbij voorkomen dat de rechtsstaat voor de burger wordt gesloten.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2021
AA20210809

Massaclaims

Class actions op z’n Nederlands

N.E. van den Berg, R.R.A. Henkemans, A.S.H. Timmer

Post thumbnail

Bijdragen aan het debat over massaclaims en class actions.

9789069167213 - 28-11-2007

Massaclaims (Digitaal boek)

Class actions op z’n Nederlands

N.E. van den Berg, R.R.A. Henkemans, A.S.H. Timmer

Post thumbnail

Bijdragen aan het debat over massaclaims en class actions.

9789069167213 - 28-11-2007

Mediation in het bestuursrecht. Mogelijkheden voor een wettelijke regeling

M. Kaajan

In het bestuursrecht kunnen alternatieve vormen van geschillenbeslechting een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van geschillen. Schrijver betoogt dat mediation – in vergelijking met arbitrage en bindend advies – daarvoor de meest geschikte vorm is, mede gelet op het bijzondere karakter van bestuursrechtelijke geschillen. Gelet op de huidige vormgeving van het bestuursprocesrecht is een wettelijke regeling echter noodzakelijk. Een aanzet voor een dergelijke regeling wordt in dit artikel gegeven, nadat knelpunten waardoor de toepassing van mediation in het bestuursrecht bemoeilijkt wordt, zijn beschreven.

Verdieping | Studentartikel
Februari 2001
AA20010064

Mensbeelden, burgerbeelden III

L.J.A. Damen

Rechtbank Rotterdam 21 maart 2013, nr. C/10/419055 / KG ZA 13-161, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ4905, AB 2013, 151 m.nt. R. Stijnen, NJF 2013, 228

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2013
AA20130681

Minister van Justitie Donner rechter in eigen zaak?

L.J.A. Damen

Rechtbank 's-Gravenhage 23 december 2005, nr. KG 05/1570, ECLI:NL:RBSGR:2005:AU8652, LJN AU8652 (mr. Paris) Hier staat de vraag centraal of de centrale overheid bevoegd is om een schorsingsbesluit uit te vaardigen met als doel een rechtsgang bij de bestuursrechter te voorkomen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2006
AA20060300

Resultaat 157–168 van de 202 resultaten wordt getoond