Toont alle 10 resultaten

De Hoge Raad over het perspectiefbesluit in jeugdbeschermingszaken

J. Huijer

Post thumbnail In de huidige jeugdbeschermingspraktijk is door eenieder reikhalzend uitgekeken naar de beschikking van de Hoge Raad van 1 september 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1148) over de vraag of een perspectiefbesluit via de geschillenregeling van artikel 1:262b BW kan worden getoetst. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de geschillenregeling geen zelfstandige rechtsingang biedt om het perspectiefbesluit als zodanig aan de kinderrechter voor te leggen. In deze bijdrage wordt betoogd dat de Hoge Raad in zijn beslissing meer oog had kunnen hebben voor het belang van rechtsbescherming voor kinderen en ouders.

Rode draad | Dissenting opinions
maart 2024
AA20240254

De Jeugdwet

A.H.W.M. van Beuningen

Op 14 maart is de Jeugdwet gepubliceerd in het Staatsblad. Deze treedt op 1 januari 2015 in werking. De wet heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en effectiever te maken en voorziet in de bestuurlijke en financiële decentralisatie naar de gemeenten van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden. In deze bijdrage wordt de Jeugdwet nader toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2014
AA20140653

De ondertoezichtstelling herzien – snellere bemoeienis met meer rechtswaarborgen

M.R. Bruning

Post thumbnail De overheid bemoeit zich met gezinnen als er zorgen bestaan over de ontwikkeling van een minderjarige en vrijwillige hulp geen optie (meer) is. In deze bijdrage wordt, aan de hand van de voorstellen met betrekking tot de ondertoezichtstelling in het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen – momenteel aanhangig in de Eerste Kamer – geschetst dat snel(ler) ingrijpen in gezinnen om kinderen te beschermen in het huidige klimaat belangrijker is geworden in verhouding tot het recht op een ongestoord gezinsleven. Daarbij worden verschillende voorstellen tot wijziging van de huidige regeling van ondertoezichtstelling kritisch besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2011
AA20110779

Enkele wensen in het familie- en jeugdrecht

P. Vlaardingerbroek

Post thumbnail

Er valt altijd wel wat te wensen en dat geldt ook voor de wetgeving op terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht. De wetgeving in Nederland lijkt ‘top of the bill’. Toch zijn er bij nadere beschouwing nog wel zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Paul Vlaardingerbroek noemt er in deze korte bijdrage enkele.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
februari 2010
AA20100078

Golvenhoge ambities

C. Kelk

Zeilmeisje Laura wilde als jongste de wereld over zeilen. Haar ouders vonden het prima, de rechter niet. Terecht?

Opinie | Column
oktober 2010
AA20100692

Jurisprudentie Personen- en familierecht 1979-2022

M. Jonker

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs samengestelde selectie jurisprudentie van 1979 tot 2022 op het gebied van het personen- en familierecht.

9789493199767 - 19-10-2022

december 2001

Katern 81: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

september 2003

Katern 88: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

Rechtsbescherming in de jeugdbescherming

H.J. van Boven, M.R. Bruning, M.J.E. Lenglet

Post thumbnail De zorgen over de jeugdhulp en jeugdbescherming nemen de laatste jaren toe. Daarbij is specifiek aandacht voor de rechtsbescherming van ouders en minderjarigen en de noodzaak tot verbetering hiervan. In opdracht van de proeftuin Utrecht en Utrecht-West hebben wij een verkennend onderzoek uitgevoerd naar verschillende perspectieven op rechtsbescherming van betrokkenen in de jeugdbescherming. Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, interviews en een focusgroep. In deze bijdrage bespreken wij onze onderzoeksresultaten.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2024
AA20240109

Zorg om de jeugdzorg; kinderrechters aan zet

Toont alle 10 resultaten