Zoeken naar zekerheid

Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst


Op 9 oktober 2019 promoveerde Ralph Severijns aan de RU met het proefschrift ‘Zoeken naar zekerheid. Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de immigratie- en naturalisatiedienst in de Nederlandse asielprocedure’. In dit artikel geeft hij een korte samenvatting van zijn promotieonderzoek over de vraag hoe in de Nederlandse asielprocedure wordt omgegaan met onzekerheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.W.J. Severijns

Verschijning: september 2020

Archiefcode: AA20200850

asielaanvraag asielzoeker beslismedewerkers discretionaire ruimte hoormedewerkers IND

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage