Zienderogen Kunst


Hoge Raad 22 juni 1990, nr. 13933, ECLI:NL:HR:1990:AD1160, NJ 1991,268 (L.C.G. Malmberg B.V./Stichting Beeldrecht). Ook bekend als Zienderogen Kunst.

Uitspraak van de Hoge Raad en daarbij behorende noot waarin het auteursrechtelijke citeervrijheid centraal staat. Volgens de annotator gaat het in deze uitspraak om het wezen van het auteursrecht. De Hoge Raad benadrukt dat het auteursrecht bescherming moet bieden aan de maker van een werk voor wat betreft exploitatie door openbaarmaking en verveelvuldiging.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Cohen Jehoram

Verschijning: september 1991

Archiefcode: AA19910672

Hoge Raad 22-06-1990 (ECLI:NL:HR:1990:AD1160) zaaknummer: 13933

auteursrecht bescherming citeervrijheid exploitatierecht openbaarmaking verveelvuldiging

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie