Zetel-Arrest


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 18 februari 1983, zaak 238/81 (Luxemburg/Europees Parlement). Ook bekend als het Zetel-arrest.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.G. Schermers

Verschijning: September 1983

Archiefcode: AA19830614

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 18-02-1983 zaaknummer: 238/81

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen