Zaken die bij de echtelijke woning behoren in de zin van artikel 1:88 BW


Hoge Raad 4 juni 2004, nr. C02/327HR, ECLI:NL:HR:2004:AO6013, JOL 2004, 302, RvdW 2004, 81 (Westerhof/Van den Brandhof)

Dit arrest gaat in op de vraag welke zaken allemaal onder de bescherming van art 1:88 BW vallen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: september 2004

Archiefcode: AA20040631

Hoge Raad 04-06-2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO6013) zaaknummer: C02/327HR

belang wederpartij echtelijke woning rechtszekerheid

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie