Wrongful birth (O.-B.)

Medische fout, leidend tot niet-gewenste geboorte


Hoge Raad 21 februari 1997, nr. 16197, ECLI:NL:HR:1997:ZC2286, RvdW 1997, 54 C (O./B.). Ook bekend als Wrongful birth.

In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre een arts aansprakelijk is voor de schade die de geboorte van een ongewenst kind met zich meebrengt en in hoeverre een arts aansprakelijk is voor de kosten van de opvoeding. Het gaat dan vooral om of bepaalde schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. De problematiek rondom wrongful birth bevindt zich op het vlak van de ethiek.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: juni 1997

Archiefcode: AA19970431

Hoge Raad 21-02-1997 (ECLI:NL:HR:1997:ZC2286) zaaknummer: 16197

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie