Woning, gefinancierd met grotendeels onder uitsluitingsclausule kwijtgescholden geldlening, gemeenschappelijk of privé?


Hoge Raad 1 mei 2015, nr. 14/03358, ECLI:NL:HR:2015:1199

Personen- en familierecht. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap. Woning gekocht met geldlening die voor 2/3 is kwijtgescholden onder uitsluitingsclausule. Is woning gemeenschappelijk of privé? Strekking samenstel gelijktijdig verrichte rechtshandelingen. Analoge toepassing artikel 1:124 lid 2 BW (oud) op wettelijke gemeenschap van goederen? Totstandkomingsgeschiedenis artikel 1:95 lid 1 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: september 2015

Archiefcode: AA20150686

Hoge Raad 01-05-2015 (ECLI:NL:HR:2015:1199) zaaknummer: 14/03358

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie