Winstlekkage naar het buitenland


Hoge Raad 26 april 1989, nr. 35890, BNB 1989/217, ECLI:NL:HR:2001:AB3138 (X B.V. tegen De Staatssecretaris van Financiën)

De Hoge Raad bepaalde in onderstaand arrest dat de aftrek van aan een Antilliaanse moeder betaalde rente ter financiering van de aankoop van een dochter van die moeder met de richtige-heffingsbepalingen bestreden kan worden.
In de noot wordt verder ingegaan op mogelijkheden om de renteaftrek bij de fiscale eenheid aan te pakken en zo winstlekkage te voorkomen of verminderen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: november 1989

Archiefcode: AA19890935

Hoge Raad 10-08-2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB3138) zaaknummer: 35890

aftrekbaarheid rente bronheffing op uitgaande rente feitelijke zeggenschap Fraus legis rente-aftrek bij de fiscale eenheid richtige heffing winstlekkage naar het buitenland

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie