Toont alle 7 resultaten

Belastingontwijking via geregistreerd-partnerschap voor één dag

A.O. Lubbers

Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/05609, ECLI:NL:HR:2013:BY0548

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2013
AA20130767

De kasgeldarresten

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 11 juli 1990, nrs. 25.579, 25.655, 25.687 en 26.306, ECLI:NL:HR:1990:ZC4345. Ook bekend als de kasgeldarresten. Uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelt dat indien een aandeelhouder in een BV de onderneming van de BV met uitzondering van de overtollige geldmiddelen onderbrengt in een andere door hem beheerste BV, levert verkoop van de aandelen in de aldus ontstane kasgeld-BV met een beroep op fraus legis inkomsten uit vermogen op. Belastingplichtige had als doorslaggevende beweegreden de heffing van belasting ontgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1990
AA19900846

Ethische aspecten van tax planning

J.L.M. Gribnau

Post thumbnail Belastingbesparing krijgt veel aandacht in de media. Morele oordelen worden geveld. Maar wat is eigenlijk de relatie tussen belastingen en ethiek? Bepaalt de wet niet wat een fair share is, zodat er daarnaast geen ruimte voor ethiek is? Of is moreel handelen meer dan het toepassen van rechtsregels? Het antwoord op dergelijke vragen is niet zo eenvoudig.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2014
AA20140173

September 1988

Katern 28: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

December 1988

Katern 29: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

Paradoxale fiscale vrijheid

J.L.M. Gribnau

Post thumbnail

De bestrijding van belastingontwijking staat tegenwoordig volop in de schijnwerpers. Wetgevers helpen bij de intensivering van de jacht op free riders door aanscherping van nationale regelgeving en internationale samenwerking. De grenzen van fiscale vrijheid van de burger en zijn adviseur wordt daarbij steeds strakker getrokken. Het fiscalevrijheidsbeeld wordt echter gecompliceerder wanneer verschillende vrijheidsbegrippen worden onderscheiden.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2017
AA20170402

Winstlekkage naar het buitenland

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 26 april 1989, nr. 35890, BNB 1989/217, ECLI:NL:HR:2001:AB3138 (X B.V. tegen De Staatssecretaris van Financiën) De Hoge Raad bepaalde in onderstaand arrest dat de aftrek van aan een Antilliaanse moeder betaalde rente ter financiering van de aankoop van een dochter van die moeder met de richtige-heffingsbepalingen bestreden kan worden. In de noot wordt verder ingegaan op mogelijkheden om de renteaftrek bij de fiscale eenheid aan te pakken en zo winstlekkage te voorkomen of verminderen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1989
AA19890935

Toont alle 7 resultaten