Winstbepaling van een vaste inrichting


Hoge Raad 7 mei 1997, nr. 31 795, ECLI:NL:HR:1997:AA3195, BNB 1997/264 (baconverkoop Verenigd Koninkrijk vaste inrichting)

Rekening-courant tussen hoofdvestiging en vaste inrichting. Voor de aan de vaste inrichting toekomende rente wordt geen reductie ter voorkoming van dubbele belasting verleend.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: juni 1998

Archiefcode: AA19980612

Hoge Raad 07-05-1997 (ECLI:NL:HR:1997:AA3195) zaaknummer: 31 795

belasting dubbel vestiging winst winstbepaling zelfstandigheidsfictie

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie