Wij gaan weer naar school!


Van oudsher hebben universiteiten een brede, maatschappelijke onderwijstaak. Universitair onderwijs draagt traditioneel bij aan de academische vorming van studenten. Het belang dat universiteiten hechten aan de academische vorming van studenten vergt een relatief grote nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid; dit in tegenstelling tot een (hoge)school waar het gebruikelijk is dat studenten verplicht aanwezig zijn en waar verplichte opdrachten moeten worden gemaakt. Het is echter de vraag of de academische vorming voldoende uit de verf komt op de rechtenfaculteiten in Nederland: onderscheidt de universiteit zich nog wel voldoende van (hoge)scholen?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.J.A. Geertjes, M.H.J. van Rest

Verschijning: Februari 2011

Archiefcode: AA20110085

academische vorming wetenschappelijk onderwijs

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen