Wie is belanghebbende in milieuzaken?


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 27 december 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ5206, LJN: AZ5206, nr. 200603728/1
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 23 augustus 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY6762, LJN: AY6762, nr. 200507730/1, AB 2006, 365, m.nt. A. van Hall, Milieu en Recht 2006/9, nr. 96, m.nt. VL

Binnen deze arresten wordt de vraag besproken wanneer iemand belanghebbende is in de zin van art. 1:2 Awb, met name de bevoegdheid van belangenorganisaties in milieuzaken is hier in het geding.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Uylenburg

Verschijning: maart 2007

Archiefcode: AA20070241

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23-08-2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AY6762) zaaknummer: 200507730/1,
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27-12-2006 (ECLI:NL:RVS:2006:AZ5206) zaaknummer: 200603728/1

belanghebbendebegrip beroepsbevoegdheid belangenorganisatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie