What’s in a name? De voornaam van trans personen in het licht van het recht op genderautonomie

UCERF 17 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De voornaam van trans personen in het licht van het recht op genderautonomie. Voornaamswijziging is voor trans personen van groot belang. De auteur gaat voor het Nederlandse en Belgische recht in op het voornamenrecht en wat dat voor trans personen betekent als zij hun voornaam willen wijzigen. Het gaat daarbij om een door artikel 8 EVRM (privéleven) beschermd recht, dat tot bepaalde verplichtingen voor staten leidt. Het EHRM aanvaardt dat de burgerlijke staat niet ter vrije bepaling staat, en dat de consistentie en getrouwheid van de bevolkingsregisters strikte procedures rechtvaardigen ten aanzien van trans personen. Dat neemt echter niet weg dat de staat bij een beperking op de vrije voornaamkeuze in elk geval een ‘fair balance’ dient te bereiken tussen het individuele belang van de betrokkenen en het algemeen belang. Normaal gesproken heeft de staat een ruime beoordelingsmarge, maar als het om het recht op genderidentiteit gaat – een van de meest intieme onderdelen van het privéleven – dan is die beperkter.