Wetsontwerp Mijnbouwwet


Aan de mijnwetgeving wordt in de juridische literatuur weinig aandacht besteed. Toch is de mijnwetgeving economisch van groot belang, gezien de levendige industrie die op het terrein van de mijnbouw actief is. Denk ook aan de petrochemische industrie en de gasvoorziening die voor hun grondstoffen afhankelijk zijn van de winning van olie en gas. Er ligt nu een wetsontwerp klaar om de mijnwetgeving grondig te herzien. In dit artikel worden de hoofdlijnen van het wetsontwerp besproken; daarbij zal nader ingegaan worden op het milieubelang.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Geerdink, J. Straesser

Verschijning: juli 1998

Archiefcode: AA19980687

gaswinning industrie mijnbouw milieu

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Wetsvoorstellen