Wetsvoorstellen

Resultaat 1–12 van de 54 resultaten wordt getoond

De vereenvoudiging van de civiele kantongerechtprocedure

C. Joustra

In dit artikel wordt het wetsvoorstel 'Wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure' besproken. Het voorstel beoogt een vereenvoudiging van de civiele kantongerechtsprocedure. Het is de bedoeling dat alle verschillende contentieuze zaken die voor de kantonrechter verschijnen, volgens een geüniformiseerde procedure zullen verlopen. Hieronder wordt beschreven hoe de verschillende aspecten van de doelstelling 'vereenvoudiging' zijn uitgewerkt in de voorgestelde procedure. De bespreking zal voornamelijk proces-technisch van aard zijn.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
november 1987
AA19870702

Het nieuwe huurrecht: afbraak of een goede fundering?

S.R. Damminga, B. Degelink

Auteurs gaan in op de belangrijkste wijzigingen in het huurrecht wat betreft de verhuur van woonruimte naar aanleiding van wetsvoorstel 26 089. In titel 7.4 BW wordt veel van het bestaande huurrecht ge(her)codificeerd, maar belangrijke wijzigingen betreffen de gebrekenregeling, veranderingen en toevoegingen door de huurder, dringende werkzaamheden en renovatie. Auteurs geven een overzicht van de parlementaire geschiedenis en het commentaar op het wetsvoorstel uit praktijk en wetenschap.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
oktober 2002
AA20020752

Het wetsvoorstel bestuurlijke ophouding

L. van Wifferen

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
april 2000
AA20000270

Het wetsvoorstel produktaansprakelijkheid

R. Dekkers

Op 11 september 1986 is onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische zaken, een wetsvoorstel tot uitvoering van de EEG richtlijn van 25 juli 1985 inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. De wetgeving van de lidstaten moet uiterlijk op 30 juli 1988 aan de richtlijn zijn aangepast. De doelstelling van de richtlijn is om door harmonisatie van de wetgevingen binnen de EEG concurrentievervalsing en aantasting van het vrije goederenverkeer tegen te gaan en in het bijzonder beoogt de richtlijn de bescherming van slachtoffers van gebrekkige producten op een meer gelijk niveau te brengen. Bij de opstelling van het wetsvoorstel is nauwe aansluiting gezocht bij de richtlijn; de tekst van het voorstel valt nagenoeg samen met die van de richtlijn. Voorts is er van afgezien onderwerpen aan de orde te stellen die het kader van de richtlijn te buiten gaan, zoals de invoering van een specifieke actiebevoegdheid voor consumentenorganisaties. Bij de opzet van het wetsvoorstel is het huidige Burgerlijk Wetboek uitgangspunt geweest. Voorgesteld wordt de nieuwe bepalingen op te nemen in de regeling van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, na de artikelen 1406 en 1407 BW.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
oktober 1987
AA19870610

Is een wetsvoorstel onschendbaar?

C.A.J.M. Kortmann

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 18 februari 1999, ECLI:NL:GHAMS:1999:AD3014, nr. 15/99 OK Onderhavige casus zal mening weldenkend mens en enige jurist verrassend in de oren klinken en wel om de volgende redenen: a de toepasselijkheid van de bepalingen van de WOR inzake advisering door ondernemingsraden als de onderhavige op gemeentelijke herindelingen; b de overweging van de Ondernemingskamer over de mogelijkheid tot toetsing van een besluit tot indiening van een wetsvoorstel.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
juni 1999
AA19990473

Lijst Nieuwe wetsvoorstellen

Ars Aequi Libri

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
oktober 2002
AA20020763

Nieuwe wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen ingediend in de periode van 3 februari tot 1 maart 1998

Ars Aequi Libri

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
april 1998
AA19980286

Nieuwe wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen ingediend in de periode van 1 maart tot 29 april 1998

Ars Aequi Libri

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
juni 1998
AA19980595

Nieuwe wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen ingediend in de periode van 30 april tot 8 juni 1998

Ars Aequi Libri

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
juli 1998
AA19980694

Nieuwe wetsvoorstellen

Ars Aequi Libri

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
januari 1999
AA19990037

Nieuwe wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen ingediend in de periode van 9 juni tot 24 juli 1998

Ars Aequi Libri

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
september 1998
AA19980767

Nieuwe wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen ingediend in de periode van 25 juli 1998 tot 27 augustus 1998

Ars Aequi Libri

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
oktober 1998
AA19980824

Resultaat 1–12 van de 54 resultaten wordt getoond