Werk aan de winkel


Er is werk aan de winkel voor onze nieuwe columnist Martijn Polak, en ook voor de Hoge Raad waar hij in zetelt, in het bijzonder op het gebied van het arbeidsrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.V. Polak

Verschijning: januari 2019

Archiefcode: AA20190043

arbeidsrecht Hoge Raad ontslagrecht rechtszekerheid Wet flexibiliteit en zekerheid Wet werk en zekerheid

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Opinie Column