Toont alle 6 resultaten

De dubbel en dwars betaalde oproepkracht

W.H.A.C.M Bouwens

Hoge Raad 3 mei 2013, nr. CPG 12/01670, ECLI:NL:HR:2013:BZ2907 (Van der Meulen/Taxicentrale Wolters BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2013
AA20130944

Opvolgend werkgeverschap

W.H.A.C.M Bouwens

Hoge Raad 11 mei 2012, nr. 10/05466, ECLI:NL:HR:2012:BV9603, LJN: BV9603, JAR 2012/150 (Van Tuinen/Taxicentrale Wolters)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2012
AA20120933

Payrolling: over duiding en verbinding

L.G. Verburg

Post thumbnail De auteur behandelt de vraag op welke feitelijke constellaties payrolling betrekking heeft. Vervolgens komt aan de orde of payrolling valt binnen de definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW. Daarna volgt een beschouwing over de vraag wie de werkgever is van de gepayrollde werknemer: het payrollbedrijf of de inlener

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2013
AA20130907

Verdraaid recht: de ketenregeling van artikel 7:668a BW

D.M.A. Bij de Vaate

Post thumbnail De praktische uitwerking van een wettelijke regeling loopt zelden exact volgens de bedoelingen van de wetgever. In sommige gevallen blijkt de uitwerking zelfs haaks te staan op de initiële intenties. Dit thema staat centraal in de Blauwe Pagina’s van 2024, getiteld ‘Verdraaid recht’. In de eerste bijdrage in deze reeks trapt Vivian Bij de Vaate de verkenning naar ongerijmdheden tussen recht en werkelijkheid af met een voorbeeld uit het arbeidsrecht: de ketenregeling van artikel 7:668a BW. Gelet op het aantal wijzigingen dat het artikel het afgelopen decennium heeft ondergaan, biedt deze regeling een uitgelezen kans om de tegenstrijdigheden tussen de bedoelingen van de wetgever en de praktijk te bezien.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
januari 2024
AA20240004

Werk aan de winkel

M.V. Polak

Er is werk aan de winkel voor onze nieuwe columnist Martijn Polak, en ook voor de Hoge Raad waar hij in zetelt, in het bijzonder op het gebied van het arbeidsrecht.

Opinie | Column
januari 2019
AA20190043

Wet Flexibiliteit en zekerheid

J. van Drongelen, M. Kramer, J.M.H.D. Meijer-van der Aa

Dit artikel geeft een weergave van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de "Wet Flexibiliteit en zekerheid".

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1999
AA19990038

Toont alle 6 resultaten