Wat te doen aan het rechterstekort?


Om de kwaliteit van de rechtspraak op peil te kunnen houden, moeten voldoende talentvolle juristen ook in de toekomst de weg naar het rechterschap weten te vinden. Hier lijkt het momenteel aan te schorten. Vanwege het grote belang van een goede rechterlijke macht voor rechtsstaat en samenleving en het functioneren van de juridische sector, is brede actie geboden.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Bauw

Verschijning: oktober 2017

Archiefcode: AA20170850

Raio rechtenfaculteiten rechtersambt rechterstekort rechtspraak werkdruk

Studie, carrière, vaardigheden

Perspectief Perspectiefartikel