Wat is ‘evident onredelijk’? Het toetsen van de uitkomst van herzieningsverzoeken door de bestuursrechter


College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 14 juni 2022, ECLI:NL:CBB:2022:301


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.T. Marseille

Verschijning: januari 2023

Archiefcode: AA20230047

College van Beroep voor het bedrijfsleven 14-06-2022 (ECLI:NL:CBB:2022:301)

4:6 Awb 6:11 Awb bestuursrechter ECLI:NL:CRVB:2022:2623 evident onredelijk herzieningsverzoek Meststoffenwet

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie