Waar is Wiarda?


Redactioneel artikel over de wenselijkheid van een generalistische visie op het recht in een tijd waarin de juridische wereld steeds meer specialiseert.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Struycken, A. van Veen

Verschijning: juli 1995

Archiefcode: AA19950545

generalisme juridische studie metajuridisch onderzoek opleiding specialisme

Opinie Redactioneel