Vrij verkeer van gigolo’s

Rechtsvraag (337) Europees recht


In deze rechtsvraag wordt aan de hand van een vrij humoristische casus ingegaan op het vrij verkeer van personen waarbij onder andere het verblijfsrecht, ook komt het toekennen van rechten aan bod.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Looijestijn-Clearie

Verschijning: maart 2009

Archiefcode: AA20090206

interne markt verblijfsrecht vrij verkeer van personen

Internationaal Europees en buitenlands recht

Perspectief Rechtsvraag