Vliegen kan niet meer. Niet meer naar Lelystad toe?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 7 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU7100, LJN: BU7100, nr. 200909551/1/R1


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: april 2012

Archiefcode: AA20120295

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 07-12-2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BU7100) zaaknummer: 200909551/1/R1

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie