Visitatie in spagaat


In de zomer van 2010 kwam dan eindelijk het langverwachte rapport uit van de visitatiecommissie Onderzoek van de discipline Rechtsgeleerdheid (commissie Koers). Een analyse van de verschillende tegenstrijdige eisen waaraan visitatiecommissies moeten voldoen levert stof tot nadenken over de vraag of visitatiecommissies niet eigenlijk voor een onmogelijke opgave zijn gesteld. In dit artikel zet Pauline Westerman deze tegenstrijdigheden op een rij en bespreekt ze één voor één.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.C. Westerman

Verschijning: december 2010

Archiefcode: AA20100901

Commissie Koers onderzoeksevaluatie visitatiecommissie

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel