Toont alle 5 resultaten

De rechtsorde in het net van de politieke cultuur

U. Becker

Deze maand staat in de rubriek `mening´ de visie van andere academici op de jurist en zijn wetenschap centraal. In dit artikel trekt Becker een vergelijking tussen de rechts- en polieke cultuur die volgens hem als pragmatisch te beschouwen is.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2001
AA20010761

De vele rollen van Kees Schuyt

Nawoord bij nevenstaande reactie

N.J.H. Huls

In dit nawoord gaat de oorspronkelijke auteur in op een reactie op diens oorspronkelijke artikel.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2009
AA20090411

Driemaal Openbaarheid

Th.G. Drupsteen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 7 juli 1995, nr. R01.93.0067 (mrs. Cleton, Lauwaars en Hoekstra), Bijlage NJB 1995 Raad van State nr. 34 (Metten/Minister van Financiën); idem 23 augustus 1995, nr. RO 1.92.0036 (mrs. Van der Does, Hammerstein-Schoonderwoerd en Van der Burg), idem nr. 39 (Oltmans/Minister van Binnenlandse Zaken) en idem 28 augustus 1995, nr. HOI.95.0036 (mrs. Boukema, Ligtelijn-van Bilderbeek en Loeb), idem nr. 36, Giebbels in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Breda in het geschil tussen appellant en de Staatssecretaris van OCW. Binnen een korte tijd heeft de Afdeling bestuursrechtspraak drie uitspraken gedaan over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) die allen de landelijke pers hebben gehaald en allen principiële aspecten vertonen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1996
AA19960041

Hoe gemeen is de aansprakelijkheid van de wegvervoerder volgens Boek 8 BW?

M.A. van de Laarschot

In deze bijdrage worden aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1990 inzake Van Gend & Loos versus Vitesse (HR 6 april 1990, NJ 1991, 689) enige aspecten van de aansprakelijkheid van de wegvervoerder volgens Boek 8 BW behandeld en vergeleken met aansprakelijkheidsregels volgens het gemene recht.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930427

Vijfde bedrijf – Het heel korte geding van een domme scheepskapitein

J.C.M. Leijten

Gedachten over recht en litteratuur in zeven bedrijven. Dit jaar verschijnt in Ars Aequi een serie van zeven artikelen van Jan Leijten over recht en literatuur. In dit vijfde bedrijf bespreekt hij twee werken van Joseph Conrad.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2008
AA20080752

Toont alle 5 resultaten