Verwikkelingen rond een renovatiesubsidie. Beantwoording rechtsvraag (314) Bestuursrecht


Naar aanleiding van een bestuursrechtelijke casus worden een aantal vragen gesteld, welke vervolgens worden beantwoord.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J. Bok

Verschijning: september 2004

Archiefcode: AA20040688

Awb-besluit bezwaarschrift casusvraag stille verpanding

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag