Verpanding made easy: verpanding van vorderingen door middel van een verzamelpandakte


Hoge Raad 3 februari 2012, nr. 11/00128, ECLI:NL:HR:2012:BT6947, LJN: BT6947 (Dix q.q./ING)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.M. Veder

Verschijning: juni 2012

Archiefcode: AA20120455

Hoge Raad 03-02-2012 (ECLI:NL:HR:2012:BT6947) zaaknummer: 11/00128

verpanding van vorderingen verzamelpandakte volmachtbeding

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie