Verhoogd opzet bij medeplegen?

Een rechtsvergelijkende analyse


In het Nederlands recht bestaat onduidelijkheid over de opzeteisen van medeplegen voor delicten met een verhoogde opzetstandaard, zoals oogmerk. Moeten medeplegers zelf aan die hogere standaard voldoen, of volstaat dat zij voorwaardelijk opzet hebben op het verhoogde opzet van de pleger? In deze bijdrage wordt op basis van een rechtsvergelijkende analyse beargumenteerd dat het fair-labelling-beginsel vereist dat medeplegers (net als doen plegers en uitlokkers) de hoge opzeteisen van plegers delen, terwijl voor medeplichtigen een lagere voorwaardelijkopzetstandaard voldoende is.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Cupido

Verschijning: januari 2018

Archiefcode: AA20180028

Metajuridica RechtsvergelijkingStrafrecht en criminologie Strafrecht

Verdieping Verdiepend artikel