Toont alle 9 resultaten

‘Van oude dingen…’

Meesters-column: Gelijke gevallen ongelijk behandeld

Ars Aequi Libri, J.C.M. Leijten

Bijdrage bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' met een Meesters-column uit oktober 1979. In dit artikel gaat Leijten in op de ongelijkheid in een strafproces en laat zien waar deze ongelijkheid bij bijvoorbeeld de strafoplegging op gebaseerd is.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
november 1991
AA19910955

‘Rechter, het spijt me.’ Beïnvloedt het de sanctie?

Een onderzoek naar de rol van schuldbesef, berouw en spijtbetuigingen in de straftoemeting

M. Verdickt

Post thumbnail Rechters hebben de vrijheid om factoren zoals schuldbesef, berouw en spijtbetuigingen mee te nemen in hun straftoemetingsbeslissing. Het is onduidelijk of ze dit in de praktijk ook doen. Eerdere onderzoeken leidden tot tegenstrijdige bevindingen. Uit eigen verricht onderzoek (systematische rechtspraakanalyse) blijkt dat rechters in de meervoudige kamers deze factoren, samen met andere factoren, wel degelijk soms in aanmerking nemen bij de straftoemeting.

Verdieping | Studentartikel
juni 2023
AA20230401

Bijzondere strafminima en de kwaliteit van de straftoemeting

C. Kelk

Opinie | Column
december 2010
AA20100868

Bijzondere strafminima: voorwaarde voor betere strafoplegging?

R. van Erp, M. Janssen

In dit artikel wordt in gegaan op een in 1988 voorgestelde regeling waarbij strafminima zouden moeten worden ingevoerd. Daarbij wordt ingegaan op de geschiedenis van voor het Wetboek van Strafrecht (1886) waarbij een mininum en maximum straf gold. Vervolgens wordt er gekeken naar een regeling van bijzondere strafminima in West-Duitsland. Ook wordt er ingegaan op de problemen rondom schuld en de ernst van het delict. Daarna wordt de controle op de straftoemeting behandeld.

Verdieping | Studentartikel
maart 1988
AA19880158

Het adolescentenstrafrecht

Een flexibel sanctiestelsel voor jongvolwassenen

M.A.H. Kempen

Op 1 april jl. trad de Wet invoering adolescentenstrafrecht in werking. Met de invoering van het adolescentenstrafrecht wordt voorzien in een flexibel sanctiestelsel voor jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. In deze bijdrage wordt het ontstaan van deze wet en de wijzigingen die deze met zich brengt beschreven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2014
AA20140482

maart 1988

Katern 26: Strafrecht

P.J. Baauw

september 1989

Katern 32: Strafrecht

P.J. Baauw

Opstellen materieel strafrecht (Digitaal boek)

E. Gritter

Post thumbnail Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

9789069167329 - 20-11-2009

Oriëntatiepunten voor de straftoemeting

J.A.W. Lensing

Post thumbnail Binnen de Nederlandse strafrechtspraak zijn voor de rechterlijke straftoemeting zogenaamde oriëntatiepunten geformuleerd, vaak aangeduid als ‘LOVS-oriëntatiepunten’. De auteur bespreekt onder meer de volgende vragen. Wat zijn oriëntatiepunten? Wat is hun status? Hoe komen ze tot stand? Hoe moeten ze worden gebruikt? Wat is de verhouding tot de rechterlijke straftoemetingsvrijheid?

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2021
AA20210541

Toont alle 9 resultaten