Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Jurisprudentie Personen- en familierecht 1979-2022

M. Jonker

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs samengestelde selectie jurisprudentie van 1979 tot 2022 op het gebied van het personen- en familierecht.

9789493199767 - 19-10-2022

december 2007

Katern 105: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

september 1988

Katern 28: Internationaal privaatrecht

D. Kokkini-Iatridou

december 1995

Katern 57: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

juni 1996

Katern 59: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 1996

Katern 60: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 1997

Katern 64: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

maart 1998

Katern 66: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 2004

Katern 92: Personen-, familie- en jeugdrecht

E.J. Nicolai

Met blijdschap geven wij kennis van…

A. Meijer, I. Meijer

Redactioneel artikel over het destijds controversiële wetsvoorstel waarin de wijziging van het naamrecht werd voorgesteld. In het wetsvoorstel was opgenomen dat het geboren kind niet per definitie de geslachtsnaam van de vader kreeg maar dat dit ter vrije keuze van de beide ouders was. Bij een conflict kon er een beroep worden gedaan op de rechter. De redacteuren menen dat dit geen goede regeling is en dat er een regeling dient te worden gekozen waarbij het niet mogelijk is dat er conflicten rijzen over de geslachtsnaam van de pasgeborene.

Opinie | Redactioneel
oktober 1992
AA19920560

Van eeuwigheid tot (n)amen duren

Eindelijk op weg naar een nieuw naamrecht?

G.R. de Groot, R.P.J. Ritsema

Post thumbnail Het naamrecht: veel bereik, doch weinig bemind. Hoewel iedereen met het naamrecht te maken krijgt, heeft de wetgever er weinig aandacht voor. Anders dan in de rest van het personen- en familierecht is hier nog sprake van een beperkte keuzevrijheid voor het individu en een ferm normerende overheid. Dit artikel poogt de belangrijkste pijnpunten aan te geven.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2022
AA20220036

Vijftien jaar openstelling huwelijk

Naar een huwelijksrecht ongeacht gerichtheid en geslacht

C. Waaldijk

Post thumbnail

Non-discriminatie is historisch gezien een kern van het internationale recht om te huwen. In 2001 was Nederland het eerste land dat het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht, maar het afstammingsrecht maakt nog steeds onderscheid tussen gelijk en verschillend geslacht. Dat kan anders. Het hele huwelijksrecht kan zelfs geslachtsneutraal.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2016
AA20160237

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond