Van bestuurdersaansprakelijkheid en het vertrouwen in de kapitaalmarkten; een internationaal perspectief


In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van de economie aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bestuurdersaansprakelijkheid door de toegenomen deelname van particulieren aan effecten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A.M. Wagemakers

Verschijning: maart 2005

Archiefcode: AA20050138

belegger bestuurdersaansprakelijkheid effecten kapitaalmarkten rechtseconomie vertrouwen

Burgerlijk recht

Verdieping Verdiepend artikel