belegger

Toont alle 5 resultaten

Aansprakelijkheidsclaims van beleggers tegen leidinggevenden van beursvennootschappen wegens overtreding van de Wft: een nieuwe trend?

M.L. Lennarts, S.N. de Valk

Post thumbnail De rechtbank Utrecht heeft op 15 februari 2012 geoordeeld dat (ex-)bestuurder Votron van Fortis (thans: Ageas) onrechtmatig heeft gehandeld tegenover een aantal beleggers wegens overtreding van twee voorschriften van de Wft. Schrijvers plaatsen – mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief – enkele kanttekeningen bij dit vonnis. Hoe ver moeten de sluizen naar bestuurdersaansprakelijkheid openstaan?

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2012
AA20120730

De Wet giraal effectenverkeer: ‘if it ain’t broke, why fix it?’

V.P.G. de Serière

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt besproken in hoeverre de Wet giraal effectenverkeer (Wge), in 1977 ingevoerd en nadien enkele malen gewijzigd, nog voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De volgende aspecten worden kritisch tegen het licht gehouden: de beheerregeling van de Wge, de regeling inzake opname van effecten in het girale systeem, de reikwijdte van de bescherming tegen het insolventierisico van intermediairs, en tenslotte de vraag of een structurele wijziging van de Wge, waarbij een meer rechtstreekse juridische band tussen beleggers en uitgevende instellingen in het leven wordt geroepen, nadere overweging verdient.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
juli 2018
AA20180620

Enkele opmerkingen over de nieuwe Dutch Stewardship Code

J.W.H. Lemmen, E.E. Nauta

Op 1 januari 2019 is de Dutch Stewardship Code in werking getreden. Die code tracht de betrokkenheid van institutionele beleggers te stimuleren in de kapitaalvennootschappen waarin door die beleggers aandelen worden gehouden. In dit redactioneel commentaar bespreken wij of de code naar onze verwachting een rol van betekenis zal gaan spelen in het stimuleren van aandeelhoudersbetrokkenheid.

Opinie | Redactioneel
februari 2019
AA20190091

Hoe lang moet Hotel Mama eigenlijk haar deuren open houden?

Het woonrecht van ouders en kinderen

L.A.G.M. van der Geld

De krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat de leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten steeds hoger wordt. In deze column draagt Lucienne van der Geld een oplossing aan waardoor ‘Hotel Mama’ haar deuren wellicht wat eerdrer kan sluiten.

Opinie | Column
december 2021
AA20211113

Van bestuurdersaansprakelijkheid en het vertrouwen in de kapitaalmarkten; een internationaal perspectief

M.A.M. Wagemakers

In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van de economie aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bestuurdersaansprakelijkheid door de toegenomen deelname van particulieren aan effecten.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2005
AA20050138

Toont alle 5 resultaten