Twintig jaar nieuw BW


In de laatste bijdrage van de Rode draad ‘20 jaar Nieuw BW’ blikt Wouter Snijders terug op de bijdragen die het afgelopen jaar zijn verschenen en daarna concentreert hij zich op ontwikkelingen die zich pas na 1992 goed hebben geopenbaard en waarmee in de wetgeving van dat jaar dan ook nog in het geheel geen rekening kon worden gehouden. Als voorbeelden noemt hij de massificatie in privaatrechtelijke verhoudingen, de invloed van internet en het verschijnsel dat privaatrecht en publiekrecht steeds meer met elkaar verstrengeld raken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. Snijders

Verschijning: December 2012

Archiefcode: AA20120946

Burgerlijk recht

Rode draad 20 jaar Nieuw BW

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen