Toont alle 10 resultaten

20 jaar Nieuw BW en het goederenrecht: er is in die tijd veel-weinig* gebeurd

*Doorhalen wat niet van toepassing is

S.E. Bartels

Post thumbnail

Met hulp van de twee fantastische hoogleraren Sven Stelbaert en Bert Valsteens bespreekt Steven Bartels de ontwikkelingen in het goederenrecht van de afgelopen twintig jaar.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
Juni 2012
AA20120478

Het nieuwe BW – ontwikkelingen sinds 1992

Inclusief voorwoord Rode draad '20 jaar Nieuw BW'

A.S. Hartkamp

Post thumbnail Vooraf aan dit artikel het Voorwoord Rode draad '20 jaar Nieuw BW' door P.W. (Wouter) den Hollander, D.F.H. (Daniël) Stein en J.J. (Joep) Wolfhagen. Precies 20 jaar geleden werd het Nieuw BW ingevoerd. Althans, het algemeen vermogensrecht van de Boeken 3, 5 en 6 en een deel van Boek 7. Tegen de achtergrond van dit jubileum presenteert de redactie bij wijze van Rode Draad 2012 de serie ‘20 jaar Nieuw BW’. Heeft het Nieuw BW gebracht wat er destijds van werd verwacht? Hebben de afschaffing van de fiduciaire zekerheden en de grootschalige invoering van risicoaansprakelijkheden het burgerlijk recht ingrijpend veranderd of zijn deze in de praktijk geruisloos geaccommodeerd? Welke megatrends beheersen het familierecht, het ondernemingsrecht en het algemeen vermogensrecht? Hoe verhoudt het BW zich tot het oprukkende Europees privaatrecht?

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
Januari 2012
AA20120048

Ontwikkelingen in het familierecht

Een blik in het verleden en op de toekomst van Boek 1 BW

W.M. Schrama

Post thumbnail

Maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van het personen- en familierecht maken het ‘nieuwe’ Boek 1 BW achterhaald. Alleen al in de afgelopen twintig jaar zijn fundamentele wijzigingen doorgevoerd, die de uitgangspunten van Boek 1 BW ondergraven hebben. Een fundamentele herziening van de concepten en structuur van Boek 1 BW is daarom noodzakelijk.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
Februari 2012
AA20120144

Partijautonomie tussen contract en onrechtmatige daad

A.G. Castermans

Post thumbnail

In deze bijdrage voor de Rode draad ’20 jaar Nieuw BW’ blikt Alex Geert Castermans terug op de afgelopen twintig jaar in het contractenrecht. Hij kijkt daarbij in het bijzonder of er sprake is van een toenemende beperking van de partijautonomie.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
November 2012
AA20120859

Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht van het Burgerlijk Wetboek voor en na 1992

H.J. Snijders

Post thumbnail

In deze aflevering van de Rode draad ’20 jaar Nieuw BW’ belicht Henk Snijders de aanwezigheid van redelijkheid en billijkheid in het oud en het nieuw BW.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
Oktober 2012
AA20120771

Risicoaansprakelijkheden. Over verwachtingen, ontwikkelingen en verwachtingen

A.N.L. de Hoogh, S.D. Lindenbergh

Post thumbnail

Twintig jaar aansprakelijkheidsrecht is eigenlijk met geen pen te beschrijven. De verrassingen kwamen niet zozeer voort uit de invoering van het nieuwe recht in 1992, maar zijn veeleer het gevolg van baanbrekende rechtspraak. Het risico van uitbreiding van aansprakelijkheid dat bij de invoering van de nieuwe regeling inzake kwalitatieve aansprakelijkheden werd voorzien heeft zich niet op grote schaal verwezenlijkt. Behoedzame interpretatie door de rechter heeft ertoe geleid dat de zelfstandige betekenis van de regeling inzake kwalitatieve aansprakelijkheden naast de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad beperkt is gebleven.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
September 2012
AA20120669

Rode rafels in het ondernemingsrecht

H. Willems

Post thumbnail

In deze Rode draad-bijdrage belicht Huub Willems de ontwikkelingen in het ondernemingsrecht van de afgelopen twintig jaar.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
April 2012
AA20120302

Twintig jaar erfrecht

T.J. Mellema-­Kranenburg

Post thumbnail

In deze aflevering van de Rode draad ‘20 jaar Nieuw BW’ aandacht voor het erfrecht en in het bijzonder de laatste worstelingen bij de totstandkoming van de regeling van de positie van de langstlevende echtgenoot en de relatie tot de legitieme portie en de eerste ervaringen met de sinds 2003 bestaande regeling.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
Mei 2012
AA20120393

Twintig jaar nieuw BW

W. Snijders

Post thumbnail

In de laatste bijdrage van de Rode draad ‘20 jaar Nieuw BW’ blikt Wouter Snijders terug op de bijdragen die het afgelopen jaar zijn verschenen en daarna concentreert hij zich op ontwikkelingen die zich pas na 1992 goed hebben geopenbaard en waarmee in de wetgeving van dat jaar dan ook nog in het geheel geen rekening kon worden gehouden. Als voorbeelden noemt hij de massificatie in privaatrechtelijke verhoudingen, de invloed van internet en het verschijnsel dat privaatrecht en publiekrecht steeds meer met elkaar verstrengeld raken.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
December 2012
AA20120946

Twintig jaar nieuw BW: bijzondere overeenkomsten

Van oude wetboeken, de dingen die voorbijgaan...

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail Twintig jaar bijzondere overeenkomsten hebben veel opgeleverd voor specialisten, doch weinig voor algemene civilisten. Daarnaast roepen de ontwikkelingen de vraag op wat nog de zin is van een boek over bijzondere overeenkomsten in een tijd van europeanisering, specialisatie, consumentenbescherming, en verschuiving naar het publiekrecht. Een snelle duik in de geschiedenis laat echter zien dat dit een eeuw geleden niet anders was. Mits we met voldoende sobere verwachtingen naar de codificatie kijken, kunnen we vrij tevreden zijn met de regeling van bijzondere overeenkomsten.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
November 2012
AA20120869

Toont alle 10 resultaten