Twee petten of wederzijdse bevruchting?

Raad van State als adviseur en rechter


In 1976 kreeg de Raad van State, naast zijn adviserende taak, ook een rechtsprekende taak. De mogelijke dubbelfunctie van staatsraden daarbij leidde tot (inter)nationale kritiek, met name van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die kritiek werd enerzijds gepareerd door herziening van de wetgeving en anderzijds door een striktere personele scheiding. Onmogelijk is de dubbelfunctie echter niet. Een poging om dat te veranderen, strandde in 2016.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.H. van den Braak

Verschijning: december 2020

Archiefcode: AA20201102

advisering Arob EHRM Kleyn Kroonberoep Raad van State rechtspraak

Staats- en bestuursrecht BestuursrechtStaatsrecht / constitutioneel recht

Blauwe pagina's Recht en politiek